Elgordo Navidad ההגרלה הגדולה בעולם

2.5 מילארד יורו קרובים מתמיד

האל-גורדו, פרס הלוטו "השמן" ביותר בעולם, קרן הפרס גדולה ביותר מאשר אי פעם  – 2.103 € מיליארד יורו להגרלה שפותחת את בואה של שנת 2014. הגרלת האל-גורדו חזרה והשנה היא שמנה מתמיד! ואתה יכול לקבל… המשך לקרוא